Rekisteriseloste

1 Rekisterin- pitäjä

 • Nimi:Pabisa Hotellit Oy
 • Osoite:Bulevardi 7, 00120 Helsinki
 • Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite):020 322 622, myynti@pabisahotellit.fi

2 Yhteyshenki- lö rekisteriä koske vissa asioissa

 • Nimi:Anna Karhu
 • Osoite:Bulevardi 7, 00120 Helsinki
 • Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite):040 145 9220, anna.karhu@pabisahotellit.fi

3 Rekisterin nimi

Pabisa Hotellit Oy:n Asiakasrekisteri


4 Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyt henkilötiedot kerätään Rekisterinpitäjän asiakkailta. Rekisterinpitäjä käyttää rekisteröityjä tietoja taatakseen edustamiensa majoitus- ja muita palveluita koskevien varausten tarkoituksenmukaisen käsittelyn ja hallinnoinnin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää asiakkaille suunnattuun markkinointiin.

Asiakas voi ottaa Pabisa Hotelleihin yhteyttä myös Yhteydenottolomakkeella, jolloin tämän luovuttamia henkilötietoja käytetään pyydetyn palvelun toteuttamiseen tai varauksien käsittelyyn ja hallinnointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää asiakkaille suunnattuun markkinointiin.

Asiakkaan tilatessa Uutiskirjeen sivuston kautta, käytetään tämän luovuttamia tietoja ko. palvelun tarjoamiseen ja lähettämiseen sähköpostitse.

Lisäksi rekisteröityjä tietoja käytetään Pabisa Hotelleiden edustamien majoitus- ja muiden palveluiden markkinointitarkoituksiin.

Asiakasrekisteri on välttämätön työkalu Pabisa Hotelleiden edustaman yrityksen tarjoamien palveluiden välittämiseen asiakkailleen.


5 Rekisterin tietosisältö

Varaustietoihin tallennetaan asiakkaan seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Yhteydenottolomakkeen kautta kerätään asiakkaalta seuraavat tiedot:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yhteydenoton aihe

Uutiskirjeen tilaajilta kerätään sähköpostiosoite.


6 Säännön- mukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt tiedot ovat asiakkaan luovuttamia ja kerätty Rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.


7 Tietojen säännönmu- kaiset luovu- tukset

Rekisteröityjä tietoja voidaan luovuttaa Pabisa Hotellit Oy:n edustamalle yritykselle, Hoteles Pabisa S.L.U.:lle, joka sijaitsee Espanjassa, Palma de Mallorcalla, kun se on palvelun tarjoamisen kannalta tarpeellista.


8 Tietojen siir- to EU:n tai ETA:n ulko- puolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto: Henkilötietoja ei rekisteröidä manuaalisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot: Kaikki Pabisa Hotellit Oy:n toiminnassa kerätyt henkilötiedot on rekisteröity palvelimelle, jonka tarjoaja vastaa tietojen teknisestä suojauksesta.

Palvelimia säilytetään valvotussa tilassa, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä.

Asiakasrekisteri on suojattu ulkoiselta käytöltä.

Rekisteriin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen sekä salasanan, jotka ovat vain valtuutettujen henkilöiden hallussa. Oikeus tunnuksien käyttöön päättyy kun ko. henkilö ei ole enää tehtävissä, joissa hänellä on kyseinen oikeus.

Kaikki henkilöt, jotka käsittelevät rekisteröityjä tietoja ovat velvoitettuja niiden salassapitoon.